การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาใน สพป.น่าน เขต 2 มีตำแหน่งว่าง รร.ใดบ้าง

1.63K views
0
0 Comments
0
Anonymous
Jun 24, 2024 01:41 PM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Unsolved Solved Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาใน สพป.น่าน เขต 2 มีตำแหน่งว่าง รร.ใดบ้าง

0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

northnango Changed status to publish 24/06/2024

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2