logo_nan2
ผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 2

นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา
ผอ.สพป.น่าน เขต 2

นายพรชัย นาชัยเวียง
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2

นายวรภพ รินฤทธิ์
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2

นายประสิทธิ์ จินะสาม
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2

ข้อมูลการติดต่อ สพป.น่าน เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
– ที่อยู่ :: เลขที่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 43120 
– โทรศัพท์ 05-479-1510
– โทรสาร 05-479-1249
– e-mail :: ednan2@nan2.go.th
– Website :: www.nan2.go.th

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (Google Map)
ช่องทางการติดต่อผ่าน Social Media

– เพจ facebook  สพป.น่าน เขต 2
   Url:: https://www.facebook.com/NAN2Obec

– เพจ facebook  งานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 2
   Url:: https://www.facebook.com/nan2pr

Line สพป.น่าน เขต 2 คลิกที่นี่ หรือค้นหา id Line คือ nan2nan418

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0-5479-1510

โทรสาร  0-5479-1250

กลุ่ม

เลขหมายภายใน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

งานประชาสัมพันธ์

100

 

กลุ่มอำนวยการ

101

081-9934201

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

102

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

103

081-8847325

กลุ่มบริหารงานบุคคล

104

081-8843019

กลุ่มนิเทศฯ ธุรการ

105

 

กลุ่มนิเทศฯ

106

081-8843316

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

107

081-8835809

กลุ่มนโยบายและแผน

108

081-8835142

กลุ่มพัฒนาครูฯ

109

081-9932870

กลุ่มกฎหมายและคดี

110

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

111

097-9217846

หน่วยตรวจสอบภายใน

112

081-8845326

เลขาหน้าห้อง ผอ.เขต

113

 

ห้อง ผอ.เขต

114

 

ห้องรองฯ กลุ่มนิเทศ

115

 

ห้องรองฯ กลุ่มนโยบายและแผน

116

 

ห้องรองฯ กลุ่มการเงิน

117

 

ป้อมยาม

118

 

ห้อง พขร.

119

 

ร้องเรียน/ติดต่อสอบถาม

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

Copyright © 2024 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. All rights reserved.