แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ที่โรงเรียนแผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
155020001 บ้านทุ่งกวางhttps://drive.google.com/open?id=1io3ElJ5RCI4qHfYzj9Lwv9VNH11gOqck
255020060 บ้านสบขุ่นhttps://drive.google.com/open?id=1cWVJdUiBeNV1tFId_1KxMqfWJsMaTr-h
355020074 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)https://drive.google.com/open?id=1BlrCd6PjBaBCbq91Kmam23bL6tq0De9o
455020016 บ้านป่าหัดhttps://drive.google.com/open?id=1dg9Z9zvw0e5fGHftrmDKhUQ7-NpqDwPN
555020048 บ้านสบหนองhttps://drive.google.com/open?id=1tCak02f8zFYXCM_0ivhmWDuZOsYlMhnn
655020051 บ้านปงhttps://drive.google.com/open?id=1pCLWDgRZIKrsz_t3Z2klgnJ9Iu2NZRQQ
755020046 บ้านนาฝ่าhttps://drive.google.com/open?id=1liISMZwvBBnjuQoClKx1bKvLAXjP21-m
855020050 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186https://drive.google.com/open?id=1cUYx6nVAu8QWtWXjkH9lZ08S1Y8y2u9V
955020047 บ้านถ่อนhttps://drive.google.com/open?id=1BAWgcw1miDRU14SQWle9z1eO_bQejFeQ
1055020104 บ้านกอกhttps://drive.google.com/open?id=1P_PUFCZbbOIHEh4omkDwUkGDCe0hyXTa
1155020099 บ้านน้ำสอดhttps://drive.google.com/open?id=1jtNsqb89Aw03V6fkgs_khq6az-L5pldT
1255020097 บ้านน้ำเลียงhttps://drive.google.com/open?id=10dK5OJqxd3dRRtk05PsDbWAtQBsjIJ5E
1355020063 บ้านน้ำโมงปางสาhttps://drive.google.com/open?id=1zghnYd3oOW31JXSbrHZLT0xJsNa9A6HA
1455020119 บ้านผาน้ำย้อยhttps://drive.google.com/open?id=1yuN_3NhmNic38NoMzW2-6g0a4tQ1wLsQ
1555020057 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุงhttps://drive.google.com/open?id=1o0f98V4UNz-xnIkeqBuZew2YNsqYFLFn
1655020056 บ้านท่าวังผาhttps://drive.google.com/open?id=10wNQEAHdqHEzu8iCd_xFdHey7Mfkf91A
1755020146 บ้านปางปุกhttps://drive.google.com/open?id=1xgMBugDpYFa36U5ZuIpw7CElCT7VGdZj
1855020022 พนาสวรรค์https://drive.google.com/open?id=1doWBjzgb1_wM3KsAB3rBDveH0PpO312j
1955020091 ชุมชนบ้านทุ่งช้างhttps://drive.google.com/open?id=1jWjSplnPM_T2oXBxZyeD7O9iLzjJBUXM
2055020079 บ้านคัวะhttps://drive.google.com/open?id=1GtmBHgVfW5EYDj041HdJ5H2hFAegT-8E
2155020113 บ้านดอนสบเปือhttps://drive.google.com/open?id=1gEMDn1AI9Ig9ZR8T5AO7iub52npw9tYN
2255020090 มณีพฤกษ์https://drive.google.com/open?id=1pDkIE89SK437gCilauAp-VmTDeb_1YtG
2355020169 บ้านน้ำช้างพัฒนาhttps://drive.google.com/open?id=1oUPVG8eX6TVz8hX5xKz1giK4-XBe-0YA
2455020035 บ้านสกาดใต้https://drive.google.com/open?id=1TL3OyDtQQ1C3hdtNAJC-_QQJMfhlb2MT
2555020083 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์https://drive.google.com/open?id=1yvwFnkvblaJlldaJQOAfuRv4mORNcl5R
2655020093 บ้านปางแกhttps://drive.google.com/open?id=1ej11jie52o59bVmUW2Gq_4Lr4Gc1sk-6
2755020107 บ้านชีhttps://drive.google.com/open?id=1OuD_UZHD1zjj57bcR8ni-bF35yclLwVf
2855020122 บ้านพร้าวกลางhttps://drive.google.com/open?id=1CMNdPBGn2POuPYdn7zp9_mOyrd15bW5L
2955020103 ไตรราษฎร์สามัคคีhttps://drive.google.com/open?id=1IRqtYS84rccfVwOsNd9UyHBjp2xwr1EJ
3055020045 บ้านน้ำฮาวhttps://drive.google.com/file/d/1ohPw5-0PLwxjWpbd-tQNctBaDtMP2SlA/view
3155020026 จอมแจ้งวิทยาคารhttps://drive.google.com/open?id=1QjEIfy-pR6hJeRPuyfm6clUR8bAnUGrg
3255020005 บ้านปงสนุกhttps://drive.google.com/open?id=1_rV431-2_XD8Sx7iV_ZGUsZk_bajarvR
3355020168 บ้านห้วยโก๋นhttps://drive.google.com/open?id=1nu0X1FcrZxRP591ZMxYsF4l2reTYTdKj
3455020163 บ้านห้วยฟองhttps://drive.google.com/open?id=1kwdx5Kb6F8kHD2g6WasL547KIqt9Ibuw
3555020143 บรรณโศภิษฐ์https://drive.google.com/open?id=1H1ChpHcPnwtCtdSGq61DeRzDxspknhx6
3655020065 บ้านสันเจริญhttps://drive.google.com/open?id=1Hk_JGdCAFlFNvS55L9Gu-7qDiS4rx6do
3755020019 บ้านปางยางhttps://drive.google.com/open?id=1TpnivaZdWXp1S19Unpl4L391wkxOGxK8
3855020142 บ้านปางกอมhttps://drive.google.com/open?id=1c1i8f6EyrCqH5j9ROUN7ZBnrV_UIifZP
3955020111 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115https://drive.google.com/open?id=1AIBFknTZwvpVpMloW87xnHisVINnDZNO
4055020170 บ้านน้ำรีพัฒนาhttps://drive.google.com/open?id=1uMQ6oWJmITdwHg8i3ZBleCpHAfgD9Jpe
4155020087 บ้านน้ำลาดhttps://drive.google.com/open?id=17_AF7YLTH6a_4H7Ma-h7X72_lcLMO_Cy
4255020121 บ้านดอนแก้วhttps://drive.google.com/open?id=1U3a2OXuqOeOytXO1ckyBVQ6NtdH0WhIg
4355020171 บ้านสบปืนhttps://drive.google.com/open?id=1SLU2QXmiaiprL0YTiAL1b46yofZdIW3t
4455020069 บ้านน้ำแป่งhttps://drive.google.com/open?id=1t__RpRn9VjBjL7Kd3iNwreSiUTxdCYkm
4555020153 บ้านผาหลักhttps://drive.google.com/open?id=1cI-eY9UOlGUvXfL7_CuLy-9Vsnyc-Q1X
4655020167 บ้านปางหกhttps://drive.google.com/open?id=1XKSf8HzXQ-SxLbcx95CJumZhji2CHZDi
4755020166 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)https://drive.google.com/open?id=1vV3ALABkgOBo-eyu1VuUND0D6lyYEbHJ
4855020054 บ้านวังว้าhttps://drive.google.com/open?id=1K67iaSai-wBgXgnT5nuE33XPV8G7Xi0w
4955020077 ชุมชนบ้านดอนตันhttps://drive.google.com/open?id=1yrmV0MSA-ETQUuRo_RzPQdZ2jZNN008m
5055020125 พระพุทธบาทวิทยาhttps://drive.google.com/open?id=1Ly3qGv_s1XkgX3Ude9aFkiPy3251h2_B
5155020084 แสนทองวิทยาhttps://drive.google.com/open?id=1WdzuhjCd7hcdb6hWvQsuBcsO8-wYx5n3
5255020139 บ้านห่างทางหลวงhttps://drive.google.com/open?id=1j2PLofU_Buv6sek9gzaAaT2IiYqs3Z0t
5355020014 บ้านร้องhttps://drive.google.com/open?id=1itZ4QSjpyxZ4A1wxRb5oKf2WF68CMEr6
5455020010 ศรีสระวงค์https://drive.google.com/open?id=1xXsV65TjdM8J47cjXQXjB9Ck9CzgbO84
5555020102 ชุมชนเจดีย์เชียงโคมhttps://drive.google.com/open?id=1Yt2kQ-dLO-E6lRsLnkFGNhVpskTRCzOd
5655020088 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)https://drive.google.com/open?id=13R0HBdugsNmK2xuLONvh5y-9LQiRjXiX
5755020062 บ้านสบเป็ดhttps://drive.google.com/open?id=1LsRo6ZesJajaqCt0P2XzWpHA-iC6ZhPI
5855020017 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)https://drive.google.com/open?id=1fnw80NaECFkecJ81AfHOep-PA5zJDkD8
5955020164 บ้านด่านhttps://drive.google.com/open?id=1JmeMID30IUQ6Te8WYXIkxnIm4By7lnSE
6055020098 บ้านเวียงสองhttps://drive.google.com/open?id=1MZkMgKHwfnCoccURq-IqOTXdU1SpL1-U
6155020105 ไลออนส์บ้านหนองปลาhttps://drive.google.com/open?id=15yxguLOjRXEC8pWwHZsfx_7J31auf4lq
6255020147 สมาคมพยาบาลไทยhttps://drive.google.com/open?id=1EvKI19kDzqTHsTvEWqt39I0-BP0FcM-B
6355020095 บ้านน้ำพิhttps://drive.google.com/open?id=1KtBpUhzI0AJcNZ7D1pfyysXDsz6vc1Mc
6455020036 สกาดพัฒนาhttps://drive.google.com/open?id=1FuRaX6pN7JEVwlb5Ai_2GDproYMaBawV
6555020140 บ้านสบมางhttps://drive.google.com/open?id=1xsBgrOT0la82ESWYnr4_QgIu27jw7yly
6655020061 บ้านนาหนุน 2https://drive.google.com/open?id=1GMZGgh6cO0ONcepkD-a4tKaLcxPfqiq5
6755020021 บ้านผาเวียงhttps://drive.google.com/open?id=1y7DjjndmLhLIbLj8I_Hml-s2d6up9OLz
6855020133 บ้านยอดดอยวัฒนาhttps://drive.google.com/open?id=1RKWA8qlx1OoZv3aT1KkiE0MpuOk7y3SQ
6955020160 บ้านเปียงซ้อhttps://drive.google.com/open?id=1yMfDrEXRF3FT1UXyAhB6JjdQKeA1J2Ly
7055020138 บ้านขุนน้ำน่านhttps://drive.google.com/open?id=1AV6_RjuiLE2ts_Xj8pDOoyni2yO78v-f
7155020134 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาวhttps://drive.google.com/open?id=1cVcP_1ZwsgJNcHOgc9eLtovVjydyQm_Y
7255020175 บ้านกอกจูนhttps://drive.google.com/open?id=1Ash6Nysitue0PoY9znesobPVJDcmGbkR
7355020044 บ้านยู้https://drive.google.com/open?id=1FYJ_wDp6KBETbZAaILRm7Xx-ApHIvtY1
7455020118 ไตรมิตรวิทยาhttps://drive.google.com/open?id=1t9GUXOS3XZcMK24EevWOS1uTkPclHDI0
7555020128 บ้านสว้าhttps://drive.google.com/open?id=1h3VgfhbPbqoWgyXmibmyGklnnPligoPP
7655020120 ธาราบรรพตhttps://drive.google.com/open?id=1I14Q3wgt92OUqcauvm4Kf--zomnuxK5K
7755020177 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์https://drive.google.com/open?id=1z-f--BQi2iL0WYNQckaUMHUFVz5c6Y2F
7855020109 บ้านใหม่https://drive.google.com/open?id=1_kwCxzZpZ3KgddpKkdHi2dhFZ1XHTXWN
7955020038 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)https://drive.google.com/open?id=1O_Vnw4FEg6uSIYD2BHpDRSOlhhsqC_m8
8055020006 บ้านนาวงศ์https://drive.google.com/open?id=12yynThqsHMHCfXuklGDjeSJIu485gZHH
8155020112 บ้านส้อเด่นพัฒนาhttps://drive.google.com/open?id=1CgZdExRvtJnF9z1pJdjZcQ5IPwqwzLoZ
8255020178 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสันhttps://drive.google.com/open?id=1IsJUaa3GfotpLuzzO6bpDHKUJA2ypDoE
8355020145 บ้านสองแควhttps://drive.google.com/open?id=1SRZEnTONciu_uIjjvCbJ-ZbnOoPg5C8Y
8455020100 ชุมชนบ้านเฟือยลุงhttps://drive.google.com/open?id=1A7vlDSCgdXPUwVqp6P066dferSt1Odeg
8555020071 บ้านเสี้ยวhttps://drive.google.com/open?id=1zFP2h0ww129YQKY1vmazTlVEWOLxHNRt
8655020127 บ้านสะปันhttps://drive.google.com/open?id=1_4D8BaxPOkoW4MddaL_8N60ZFgXVF5zI
8755020073 ไตรราษฎร์วิทยาhttps://drive.google.com/open?id=1TshgJT2E04czKExXVIB9YVC4oeHX0Lso
8855020024 วรนครhttps://drive.google.com/open?id=1hmdg6bak4zw2k1bOkZ5VGmhd2r66HhXt
8955020132 บ้านผักเฮือกhttps://drive.google.com/open?id=1pHtysatpASyAnMbJGuzUIE3Tv4P_5h7J
9055020101 บ้านสบกอนhttps://drive.google.com/open?id=1sqfhNj74uEXRYaDekYPSYKl8q6UfRYEL
9155020117 บ้านน้ำคาhttps://drive.google.com/open?id=15tGPleIu6RdArvQfP3eTGgNzCTeRXbQS
9255020076 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)https://drive.google.com/open?id=1mhgYbF2QeNFrpaPvFT0AKn0YsI0XbcUZ
9355020130 บ้านบ่อหลวงhttps://drive.google.com/open?id=1SaWcNXRARq2vcoIrZI0VbOwWJc5OJ_tc
9455020040 บ้านไร่https://drive.google.com/open?id=1V6wneJhAg1D7j8EEXRIbs3yAS9UUX2pv
9555020018 สหราษฎร์บำรุงhttps://drive.google.com/open?id=1gn_9uOwghriy3RI--dq3Yzb2HluO2LJh
9655020066 บ้านน้ำลักใต้https://drive.google.com/open?id=1d6VxUJUMVl8KQDExQVcGY25WgI3ohfoe
9755020013 บ้านปรางค์https://drive.google.com/open?id=189X7fUe8KulHtUwdzTIDgTBYDQTpsayZ
9855020176 บ้านน้ำปัวพัฒนาhttps://drive.google.com/open?id=1_LkY-1QExUrvHnKUdOg4Zh4N641Kai3e
9955020067 บ้านแหนhttps://drive.google.com/open?id=1uGfjxm9jR3SL7lDB7ql9pcln2DVSQgAR
10055020173 บ้านห้วยทรายขาวhttps://drive.google.com/open?id=1LgoslQIyxXkHngTL_uMmS0sJ_k2Q6yUu
10155020096 บ้านปอนhttps://drive.google.com/open?id=1jkYiXJzIcxij7-OS_0Dyj1tbHuvndc3j
10255020114 ไตรคามวิทยาhttps://drive.google.com/open?id=1POsqePu1JlgWd5HedcX3Trra_5rYKOn4
10355020116 บ้านเกวตhttps://drive.google.com/open?id=1mqBzUKiJHFsItHFQauKu3B69kl_PzfB5
10455020094 บ้านแพะกลางhttps://drive.google.com/open?id=1AcpDW1sMfL_Sn6-_5x2mqYZXkD1fNJxw
10555020082 บ้านดอยติ้วhttps://drive.google.com/open?id=13ebqMBmYsJaMmWN1VdxlCn8Ntlj5Mtux
10655020023 ภูคาวิทยาคมhttps://drive.google.com/open?id=1_PRUVnTB9ZcU7kDijNAcy83F18lqJAhI
10755020039 จตุราษฎร์ศึกษาhttps://drive.google.com/open?id=1EMDCaw7bXMl_VUeHokZeSTMqGhgjMf_M
10855020055 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์https://drive.google.com/open?id=1WR1s2UAC20-xe16DTScFjDZkDhJcf3av
10955020086 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดีhttps://drive.google.com/open?id=11Ur7NfGBZY1a4kEeHUWKW-4RyCj6kJ5-
11055020033 ไตรประชาวิทยาhttps://drive.google.com/open?id=1N3HTGUNweYTMlzcr2wFSjGljY7qCLtHs
11155020137 บ้านบ่อหยวกhttps://drive.google.com/open?id=10sdh6Vj89AA6yLihJsm3sQzRK25hizTt
11255020027 ชุมชนศิลาเพชรhttps://drive.google.com/open?id=1IRFhNQy37Alz8M1sN4iSGVHdJAvPW8gY
11355020011 บ้านห้วยท่างhttps://drive.google.com/open?id=1TJKV77SCNBMejLUeZSDccTaTcMQ-REra
11455020032 ชุมชนศิลาแลงhttps://drive.google.com/open?id=11dkyF3aNllIopUoJBXbM2y8wMwIrWCmC
11555020136 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่งhttps://drive.google.com/open?id=1mOnyFOZsVLolpSXcZxpOXShk2NS2_rAa
11655020041 บ้านทุ่งเฮ้าhttps://drive.google.com/open?id=1K-GyDlQ-eLghwhN6mnkyaQDSgdo2yFnM
11755020042 บ้านน้ำยาวhttps://drive.google.com/open?id=1tCScDGAUjDbPEyNw9-3aEgZhOoc7DlC5
11855020028 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)https://drive.google.com/open?id=1OIS9dKgE0puQ7Mgg2uBeLCAHg7MjODfD
11955020064 บ้านน้ำพุร้อนhttps://drive.google.com/open?id=1KqOpL3KL6d_F-PF-zgjkzxMHTORMaMsC
12055020070 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)https://drive.google.com/open?id=1b-S82zZDx9EwPS_AUBRCl7eLRl8teziR
12155020174 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์https://drive.google.com/open?id=18Q0cdTw7GQcob1mJUXSIRMMT0wTRn3PM
12255020152 บ้านสะเกินhttps://drive.google.com/open?id=1p_2E3MbDyw5jXVRyHLDqqGsy8945GGi0
12355020165 บ้านบวกหญ้าhttps://drive.google.com/open?id=1JQWvuSP5URjMEddlB8Z9jaX-KwIJ8e5T
12455020135 บ้านนาบงhttps://drive.google.com/open?id=16W6BaD1V53itayJz6UL1YhQYh81URPEo
12555020106 บ้านหนองhttps://drive.google.com/open?id=1GuhACEt6WzYLjYkbZUEri1rLpRH0eQH5

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2