นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ และพบปะให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานวิชาการให้กับครูผู้ช่วยที่ยังไม่ผ่านการประเมินในด้านการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง ฯ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) และการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมี นายวรภพ รินฤทธิ์ รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 กล่าวรายงาน
นายจำลอง ไชยยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ดร.รักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ จ.ส.ท.สรวิชญ์ วงศ์ไชย นักทรัพยากรบุคคล
และคุณครูนิชกานต์ ปะทิ พร้อมคณะ ทำหน้าที่วิทยากร ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2

หมวดหมู่

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2