การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายวรภพ รินฤทธิ์รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2567) โดยมี นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแสนทองวิทยา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

หมวดหมู่

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2