การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่าน เขต 2เพื่อแจ้งนโยบาย และข้อราชการ โดยมี นายพรชัย นาชัยเวียง นายวรภพ รินฤทธิ์ นายประสิทธิ์ จินะสามรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (ภาพเพิ่มเติม https://shorturl.asia/X5K0U)

หมวดหมู่

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2