การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อพิจารณาข้อราชการในการบริหารงานบุคคลร่วมกับคณะอนุกรรมการ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อพิจารณาข้อราชการในการบริหารงานบุคคลร่วมกับ
คณะอนุกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ เป็นประธานอนุกรรมการและนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2

หมวดหมู่

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2