logo_nan2

อบรมเตรียมผู้เรียนสู่อนาคตการจัดการหลักสูตรสู่อนาคตการจัดการหลักสูตรท้องถิ่น และทักษะการคิด 3R8C

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

Copyright © 2024 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. All rights reserved.