อบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1,2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายวรภพ รินฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1,2 โดยมีนางสาวแสงเดือน อูปแก้ว นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายเอกชัย ชุมศรี ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2และคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.รักษ์ศิริ จิตอารีย์ ดร.จำลอง ไชยยา จ.ส.ท.สรวิชญ์ วงค์ไชย ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเอื้องคำ

หมวดหมู่

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2