ประชุม อ.ก.ค.ศ.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 9/2567 เพื่อพิจารณาข้อราชการในการบริหารงานบุคคลร่วมกับคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ เป็นประธานอนุกรรมการ และนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2

หมวดหมู่

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2