ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลประชุมเพื่อประกอบการปรับเงินเดือนชดเชยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลประชุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุประชุม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ จินะสาม รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยมี ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางโสภาร์วดี นาดีผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

หมวดหมู่

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2