ประชุมหารือการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรณีโรงเรียนศรีสระวงศ์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมหารือการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรณีโรงเรียนศรีสระวงศ์ ร่วมกันตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในการนี้นายวรภพ รินฤทธิ์ นายประสิทธิ์ จินะสาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 นางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในกลุ่มร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

หมวดหมู่

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2