นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางปรานอม จินะสาม และนางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ โรงเรียนบ้านสันเจริญ และโรงเรียนน้ำพุร้อน เครือข่าย กลุ่มโรงเรียนผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

หมวดหมู่

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2