ข่าวประชาสัมพันธ์ น่าน 2

  • All Posts
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ น่าน 2
  • รอบรั้วโรงเรียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
พิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2567

02/07/2024/

วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันสภาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

02/07/2024/

วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางโสภาร์วดี นาดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนศรีสระวงค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

อบรมโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

17/06/2024/

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10/06/2024/

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28…

10/06/2024/

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2พร้อมด้วยนายพรชัย นาชัยเวียง นายวรภพ รินฤทธิ์ และนายประสิทธิ์ จินะสาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567ในการนี้…

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

04/06/2024/

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้ารับการประเมินขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว 12/2564) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

อบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1,2

30/05/2024/

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายวรภพ รินฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1,2 โดยมีนางสาวแสงเดือน อูปแก้ว นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายเอกชัย ชุมศรี ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2และคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู…

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลประชุมเพื่อประกอบการปรับเงินเดือนชดเชยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลประชุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุประชุม

30/05/2024/

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ จินะสาม รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยมี ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางโสภาร์วดี นาดีผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา…

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

30/05/2024/

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางปรานอม จินะสาม และนางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ โรงเรียนบ้านสันเจริญ และโรงเรียนน้ำพุร้อน เครือข่าย กลุ่มโรงเรียนผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ประชุมยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547

30/05/2024/

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายวรภพ รินฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2พร้อมด้วยนางปริฉัตร ธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมการประชุมยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting…

Load More

End of Content.

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2