logo_nan2

รอบรั้วโรงเรียน

  • All Posts
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ น่าน 2
  • รอบรั้วโรงเรียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
โรงเรียนบ้านปรางค์

27/03/2024/

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 และมีคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

Copyright © 2024 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. All rights reserved.