ผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 2

นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา
ผอ.สพป.น่าน เขต 2

นายพรชัย นาชัยเวียง
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2

นายวรภพ รินฤทธิ์
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2

นายประสิทธิ์ จินะสาม
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2